o matematyce nie tylko poważnie:

Twierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, albowiem w niczyim interesie nie leży, by uważać je za fałszywe… Monteskiusz

Nie przejmuj się, jeżeli masz problemy z matematyka. Zapewniam Cię, że ja mam jeszcze większe. Albert Einstein

Matematyka nie posiada symboli na mętne myśli.  Henri Poincaré

Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno – piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby.   Bertrand Russell

Matematyka jest jedyną humanistyczną nauką ścisłą.  Michał Szurek

W matematyce, jak w żadnej innej nauce, cały gmach jest zbudowany na niewielu podstawowych zasadach, zgodnie z prawami, które mają charakter konieczności.  F.Klein

Dziwna rzecz a prawdziwa! Oto i algebra Z wyjętego poezji stworzona jest żebra. I dlategoć ku jednym i tym samym stronom Kierują wciąż źrenice i wieszcz, i astronom. J.B. Zaleski

Matematycy są jak zakochani. Podaruj takiemu najdoskonalszą przesłankę, a uczepi się jej i wyprowadzi z tego wnioski, które będziesz musiał zaakceptować. B. le Bovier de Fontenelle

Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich myśli zbędnych i cudownej oszczędności operacji myślowych.  E. Mach

Inteligentny czytelnik książek matematycznych pragnie dwóch rzeczy: Po pierwsze, wiedzieć, że dany krok rozumowania jest poprawny. Po drugie, znać cel tego kroku. G. Polya

Matematykę należy wykładać nie tylko jako naukę abstrakcyjną, ale jak najczęściej należy przechodzić do rozmaitych jej zastosowań.   M. Ostrogradski

Konieczność matematyki jest zrozumiała sama przez się. H. Weyl

Wydaje mi się, że z reguły należy zawsze wybierać drogę najprostszą, a przy jednakowej trudności - najbardziej jasną.  L. Carnot

Znajomość matematyki w największym stopniu sprzyja rozwijaniu logicznego myślenia.  J. Mitropolski

Temu, kto nie zna matematyki, trudno jest spostrzec głębokie piękno przyrody. R. Feynman

Nikt już więcej nie będzie zapomniany - wszyscy wejdą do statystyki.  J. Wejroch

Dochodzimy do poznania rzeczy dwiema drogami, a mianowicie: drogą doświadczenia i dedukcji. Kartezjusz

Łatwiej znaleźć kwadraturę koła, niż przechytrzyć matematyka.  A. De Morgan

Wszystko powinno być udowodnione, a przy dowodzie nie należy używać niczego poza aksjomatami i wcześniej udowodnionymi twierdzeniami. B. Pascal

Dowody matematyczne, jak diamenty, są twarde i przezroczyste i poddają się tylko najbardziej ścisłej logice. J. Locke

Matematyka jest narzędziem specjalnie przystosowanym do opanowania pojęć abstrakcyjnych i w tym sensie jej moc jest nieograniczona.  P. Dirac

On [Euler] po prostu obliczył, jak człowiek oddycha, jak orzeł utrzymuje się w powietrzu.  D.F.J. Arago

Wśród wszystkich, którzy do tej pory badali prawdę w naukach, tylko matematycy zdołali znaleźć pewne dowody, to znaczy przedstawić rozumowania niewątpliwe i oczywiste. Kartezjusz

Matematyka zna bardzo subtelne wynalazki, które mogą być bardzo użyteczne ... przy rozwijaniu wszystkich rzemiosł, ułatwiając pracę człowieka. Kartezjusz

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat. Galileusz