ZGŁOSZENIE

2011-03-24 19:13

Proszę o przesłanie na adres ogranizatora lub adres szkoły następujących danych:

1. Pełna nazwa szkoły.

2. Imię i nazwisko ucznia.

3. Klasa.

4. Imię i nazwisko nauczyciela.