Czy wiesz, że liczby mogą się zaprzyjaźniać lub być doskonałe?

Zacznijmy od początku:

Liczbą pierwszą nazywamy liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa różne  dzielniki: 1 i samą siebie. Np: 2,3,5,7,11,13, ...

Liczby bliźniacze to liczby pierwsze różniące się o 2.

 

np: 3 i 5; 5 i 7;  11 i 13 itd

 

 

 

 

 

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej samej.

np. 6 - jej dzielniki to: 1,2,3,6

      6 = 1+2+3

       zatem liczba 6 jest doskonała, czy znajdziesz następną?

 

Liczby a i b są zaprzyjaźnione, gdy suma dzielników liczby a, ale mniejszych od a  jest równa b i jednocześnie

suma dzielników liczby b  mniejszych od niej samej jest równa a.

np: 220 i 284

dzielniki 220 to: 1,2,4,5,10,11,20,22,44,55,110 ,220   i    1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284

dzielniki 284 to: 1,2,4,71,142,284                             i    1+2+4+71+142=220